» Poradnik użytkownika kasy fiskalnej «

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie kas rejestrujących
Czytaj - Przeczytaj     Pobierz - Pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie kryteriów i warunków technicznych,
którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania
Czytaj - Przeczytaj     Pobierz - Pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 26 lipca 2010 r.

w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Czytaj - Przeczytaj     Pobierz - Pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 grudnia 2010 r.

w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
Czytaj - Przeczytaj     Pobierz - Pobierz plik

USTAWA

z dnia 18 marca 2011r.

o zmianie ustawy od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach
Czytaj - Przeczytaj     Pobierz - Pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 24 czerwca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych,
którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania
Czytaj - Przeczytaj     Pobierz - Pobierz plik

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług
Czytaj - Przeczytaj     Pobierz - Pobierz plik


JAFI wnaszej ofrecie: kasy fskalne, drukarki fiskalne, wagi elektroniczne, systemy kodów kreskowych, komputery, programy.